غلتک های دو درام آهنی

چهارشنبه, 12 دی 1397 ساعت 08:07

غلطک­های دو درام آهنی که سیستم فرمان مفصلی برای درام عقب و جلو دارد، به صورت کاملاً مجزا دستور گرفته و فرمان می­گیرند. این غلطک­ها عموماً برای متراکم­ سازی آسفالت استفاده می­شوند. غلطک­هایی که در عملیات متراکم ­سازی آسفالت مورد استفاده قرار می­گیرند دارای قابلیت شتاب­گیری، ترمز گیری هستند و سیستم فرمان بسیار نرم و ملایمی دارند که مانع از ایجاد دست­ انداز و ناهمواری در سطح آسفالت شود. سیستم سه مفصلی در این سری از دستگاه­ها، پایداری و قابلیت اطمینان در فرمان­پذیری و کنترل دستگاه را تضمین می­کند.

 این غلطک­ها بسیار سریع العمل می باشند و کار با آن آسان است. ظاهر زیبای این دستگاه به دلیل وجود تقعر در جلو و عقب دستگاه و همچنین انحنا در کمر دستگاه است.  غلطک­ها دو درام آهنی، سری DVنیز برای متراکم ­سازی آسفالت استفاده می­شوند. این غلطک­ها قابلیت شتاب­گیری، ترمزگیری هستند و سیستم فرمان بسیار نرم و ملایمی دارند که مانع از ایجاد دست­انداز و ناهمواری در سطح آسفالت شود. این دستگاه دارای دو درام فرمان­پذیر مستقل از یکدیگر است و به دلیل وجود دو سیستم سه مفصلی مجزا، باعث می­شود تا هر درام جهت­ دهی جداگانه و یا همزمان داشته باشد.

 

 

 

مدل عرض درام بازه قدرتی  وزن عملیاتی PDF محصول

HD13

HD12

 1.35mm

 

 22.9kW

 

 3/675 تن

 

HD90

HD110

 1.780mm  100kW-136PS  9.190 تن 

 

 

فرم سفارش مشتری 

 

 

 

خواندن 567 دفعه

WATGER-9