خبر: ارائه خدمات کارگزاری خرید و فروش ماشين آلات نو و کارکرده ساخت گروه ویرتگن آلمان در ایران

یکشنبه, 01 مرداد 1396 ساعت 10:42

شرکت واتگر قشم با توجه به ظرفیتهای تخصصی موجود و در راستای توسعه موضوعی خدمات و پاسخگویی به درخواست های مکرر مشتریان اقدام به ارائه خدمات کارگزاری خرید و فروش ماشین آلات کارکرده تحت ضمانت شرکت واتگر قشم به خریداران و فروشندگان کلیه ماشین آلات گروه ویرتگن آلمان در ایران می نماید.

مالکین ماشین آلات کارکرده می توانند با مراجعه به شرکت واتگر قشم نسبت به ثبت درخواست فروش ماشین آلات مربوطه در سامانه کارگزاری این شرکت اقدام و پس از بازدید فنی و استانداردسازی کامل ماشین آلات مورد نظر مطابق پروتکل های شرکت سازنده و صدور برگه گارانتی، اطلاعات مربوطه در سامانه کارگزاری این شرکت در دسترس متقاضیان خرید قرار می گیرد.

همچنین خریداران ماشین آلات کارکرده می توانند ضمن ثبت درخواست خرید نسبت به کسب اطلاعات کامل و بازدید ماشین آلات کارکرده قابل فروش در نمایشگاه مرکزی شرکت واتگر قشم و خرید ماشین آلات منتخب، تحت گارانتی و اعتبار شرکت واتگر قشم اقدام نمایند. 

 

در صورت تمایل به فروش و یا خرید ماشین آلات کارکرده مقتضی است نسبت به تکمیل و ارسال فرم مربوطه از طریق وب سایت این شرکت به نشانی www.watger-qeshm.com و يا دورنگار به شماره تماس مندرج در سایت اینترنتی اقدام نمایید.

خواندن 4067 دفعه

WATGER-9